Đăng ký nhận lịch Tết Doanh nhân VNUA 2023

Mời đăng ký nhận lịch Tết 2023 – Doanh nhân VNUA 2023.

lịch Tết Doanh nhân VNUA 2023

Để nhận lịch, vui lòng đăng ký bằng cách điền đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây:

Sau khi nhận thông báo đăng ký thành công, để xác nhận thông tin, mời bạn truy cập vào các nhóm sau: